HVA ER RFID?RFID står för ”Radio Frequency Identification” och innebär att ett RFID-chip utbyter information med en RFID-läsare. Tekniken har likheter med hur en streckkod fungerar, alltså att en tagg avläses trådlöst, men till skillnad från streckkoden behöver inte taggen vara synlig för avläsaren. RFID-taggen måste dock befinna sig på ett visst avstånd från läsaren.

Beroende på vilken variant av RFID-chip som används, krävs olika avstånd. Vissa RFID-chip är försedda med ett eget batteri och sänder då ut starkare signaler som går att avläsa på större avstånd upp till många meter, medan andra typer av chip får strömförsörjning av närheten till en avläsare. Båda varianterna av RFID-chip går att skimma trådlöst. Användningsområdena för RFID är många och tekniken används bland annat för märkning av varor, i lås, passeringssystem och betalkort.


SKIMSAFE BESKYTTER RFID-KORTENE DINE


ENKELT Å LESE RFID-KORT TRÅDLØST

Trådløs skimming är en av de enklaste metoderna för att stjäla kortuppgifter. Nu för tiden bär man i princip alltid någon form av RFID-tagg på sig. I teorin innebär det att vem som helst med rätt kunskaper och utrustning kan spåra personer och / eller stjäla uppgifter trådlöst. Billig och förhållandevis simpel utrustning kan enkelt användas för att trådlöst skimma kort med funktion för kontaktlös betalning, alltså RFID-teknik.

BESKYTT RFID-KORTENE DINE

Kontaktløse betalkort är en form av RFID-kort. SkimSafes skyddskort innehåller teknik som gör det omöjligt för tjuvar att stjäla din information trådlöst från dina betalkort med denna funktion. När någon försöker läsa av dina RFID-kort aktiveras SkimSafes störsändare och gör din kortinformation oläsbar. Placera bara SkimSafe i plånboken tillsammans med dina kort för att undvika kontaktlös skimming.

Meny